Ekokem A/S tildeles MiljøForum Fyns Miljødiplom 2016

2.12./2016

Ekokem A/S tildeles MiljøForum Fyns Miljødiplom 2016

Torsdag den 1. december modtog Ekokem A/S Miljødiplomet 2016, som et bevis på, at vi mener det, når vi siger, vi gør en indsats til gavn for miljøet.

Som en del af vores arbejde med miljøledelse udarbejder vi hvert andet år en miljøredegørelse. I redegørelsen beskriver vi vores miljøforhold, vores miljøpolitik samt mål og handlingsplaner. Miljøredegørelsen bliver uvildigt vurderet og godkendt af miljøsagsbehandlere på tværs af de fynske kommuner. Godkendes miljøredegørelsen, tildeles virksomheden MiljøForum Fyns Miljødiplom.

Baggrund

Ekokem A/S forener den cirkulære økonomi i praksis med bæredygtighed, og sikrer samtidigt at farlige stoffer for miljøet, bliver destrueret på bedste teknologiske vis.

Vi arbejder målrettet med at nedbringe vores miljøpåvirkning og leve op til gældende miljølovgivning til gavn for miljøet, kunder og medarbejdere.

Miljøledelse er en integreret del af vores ledelsessystem, og vi arbejder aktivt og systematisk med vores miljøindsats. Vores miljøledelsessystem bygger på samme principper, som kendes fra de internationale miljøledelsessystemer ISO 14001 og EMAS.

Med udgangspunkt i vores miljøpolitik opstiller vi løbende nye miljømål og forpligter os til at arbejde med løbende forbedringer af miljøindsatsen. Med vores miljømål tager vi hånd om:

  • Energiforbrug
  • Kemikalieforbrug
  • Affaldshåndtering og -bortskaffelse
  • Spildevandsudledning
  • Luft, lugt og støj
  • Miljøredegørelser

Medlem af MiljøForum Fyn

Vi er medlem af erhvervsnetværket MiljøForum Fyn. Gennem netværk og arrangementer udvikler vi løbende vores viden og kompetencer inden for miljø, arbejdsmiljø, energi og samfundsansvar.
MiljøForum Fyn har medlemmer fra 140 private virksomheder og ni fynske kommuner.

Læs mere om MiljøForum Fyn her.